• Poniedziałek - Czwartek   7:00 - 17:00
  • Piątek   7:00 - 16:00
  • +48 58 586 00 04   biuro@kaz.com.pl

KAZ POMAGA

Wiadomość o nawałnicy w Pomorskiem była szokiem chyba dla każdego z nas. Trudno nie pomóc w takiej sytuacji, dlatego też spółka KAZ przekazała w sierpniu na ręce sołtysa wsi Rytel, Pana Łukasza Ossowskiego, blisko 200L oleju do pił, deklarując jednocześnie dalsze wsparcie, jeśli okaże się konieczne.

Wszystkim mieszkańcom terenów dotkniętych żywiołem życzymy szybkiego powrotu do 'normalności'.


Czytaj więcej